MESLEK YÜKSEKOKULU

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (Türkçe)

 

 

 

Mezunların Mesleki Profili


Program mezunları, rüzgâr türbinlerinden güneş pillerine ve jeotermal enerjiye kadar yenilenebilir enerjinin her alanında Türkiye’de ve tüm dünyada istihdam edilebilirler.