MESLEK YÜKSEKOKULU

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (Türkçe)

 

Duyurular

Güncel duyuru bulunmamaktadır.

 

 

 

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Uluslararası

 • Murat Türkan and Özler Karakaş.
  (2017) Corrosion and mechanical behavior of TIG-welded AISI 304L stainless steel.
  Accepted To International Journal Of The Balkan Tribological Association ,

Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

 • Fulden İnal Zorel.
  (2016) İşletmelerin Medya İle İlişkilerinde Yeni Bir Kavram Olarak Marka Gazeteciliği.
  Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , Vol. 9, No. 43, 1879-1886, ISBN: 1307-9581
 • Fulden İnal Zorel.
  (2016) İş Etiğinin Kurallarından Biri Olarak Çalışanların Sosyal Medya Kullanımı.
  Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , Vol. 9, No. 42, 1531-1539, ISBN: 1307-9581
 • Fulden İnal Zorel.
  (2014) Uluslararası İşletme Çalışanlarının Sahip Olması Gereken Niteliklerden Biri Olarak Kültürlerarası Yetkinlik.
  Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , Vol. 7, No. 30, 122-135, ISBN: 1307-9581
 • Fulden İnal Zorel , Mine Saran , Gül Coşkun and Zeynep Aksoy.
  (2011) Üniversitelerde Sosyal Sorumluluk Bilincinin Geliştirilmesi: Ege Üniversitesi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Üzerine Bir Araştırma.
  Yaşar Üniversitesi E-Dergisi , Vol. 6, No. 22, 3732-3747,
 • Özüm Çallı , Can Özgür Çolpan , Hüseyin Günerhan.
  (2017) Thermal modelling of a plate type heat exchanger based biomass fired regenerative organic Rankine cycle.
  9th International Exergy, Energy And Environment Symposium (IEEES-9)
 • Ozum Calli , Can Ozgur Colpan , Huseyin Gunerhan.
  (2016) Energy and Exergy Analyses of a Biomass Fired Regenerative ORC System.
  8th International Energy Exergy Environment Symposium
 • Fulden İnal Zorel.
  (2014) İşe Alım Süreçlerinde Başvurulan Bir Kaynak Olarak Sosyal Medya.
  Uluslararası Yeni Medya – Yeni Yaklaşımlar Konferansı
 • Ozum Calli , Huseyin Gunerhan.
  (2014) The Comparison of Ground Source Heat Pumps with Horizontal and Vertical Heat Exchanger in Terms of Energy Analysis.
  7th International Ege Energy Symposium & Exhibition
 • Fulden İnal Zorel , Mine Saran.
  (2012) Uluslararası Yöneticilerin Uyum ve Başarısında Önemli Bir Etken Olarak Kültürlerarası Eğitim.
  2. Uluslararası İletişim Sempozyumu: Yeni İletişim Teknolojileri Ve Toplumsal Dönüşüm
 • Fulden İnal Zorel .
  (2014) Kültürlerarası Eğitim – İnsan Kaynaklarının Kültürlerarası İletişim Alanında Geliştirilmesi.
  Eğitim Yayınevi ,
  Yazar
 • Özüm Çallı , Can Özgür Çolpan , Hüseyin Günerhan.
  Performance Assessment of a Biomass Fired Regenerative ORC System Through Energy and Exergy Analyses.
  Exergetic, Energetic and Environmental Dimensions.
  (2017), Elsevier,