HAKKIMIZDA

Rüzgâr, güneş, hidroelektrik ve jeotermal gibi alternatif enerji kaynaklarının kullanımı tüm dünyada ve Türkiye’de hızla artmaktadır. Bu artış, beraberinde bu sektörde çalışacak teknik eleman talebindeki artışı da beraberinde getirmektedir. Bu alanda yetişmiş eleman talebini karşılamak için ABD ve AB ülkelerinde bir çok üniversite 2 yıllık ön lisans ve beceri odaklı sertifika programları açmış, ve binlerce kişinin alternatif enerji sektöründe istihdamını sağlamıştır. Türkiye’de ise son yıllarda emek-yoğun bir sektör olan alternatif enerji yatırımlarındaki hızlı artışa rağmen, bu sahada eğitim programları açmada geri kalınmıştır.
 
Örneğin 2010’da Türkiye’nin rüzgâr kurulu gücü 528 MW artışla 1300 MW’a ulaşmıştır. Toplam lisans başvuruları ise 128 bin MW’tır. Aralık 2010 tarihli Yenilenebilir Enerji Kanunu ile rüzgar ile beraber güneş, jeotermal, hidroelektrik ve biyokütleden elde edilen elektrik enerjisine de alım garantileri gelmiştir ve yenilenebilir enerji alanında yeni santral kurulumlarının hızla artması beklenmedir. Ancak ortaya çıkan ara eleman ihtiyacını karşılamak için eğitim programları mevcut değildir. Hâlihazırda sadece kurulum değil, bakım ve onarım için gerekli teknik elemanlar bile yurtdışından getirilmektedir ve yüksek maliyetli bakım kontratları imzalanmaktadır.
 
İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan 2 yıllık ‘Alternatif ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri’ programı mezunları bu boşluğu kısmen de olsa doldurması hedeflenmektedir. Program mezunları, rüzgâr türbinlerinden güneş pillerine ve jeotermal enerjiye kadar yenilenebilir enerjinin her alanında Türkiye’de ve tüm dünyada iyi şartlarda istihdam imkânı bulabilecek şekilde yetiştirilmektedirler. Bu sahada eğitimli bir iş gücünün olması, yenilenebilir enerji kullanımının Türkiye’de daha hızlı yayılmasına da zemin hazırlayacak, ve ülkenin bilgi-tabanlı ekonomiye geçişi hızlanacaktır.
 
Program, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve alternatif enerji sektörünün temsilcileriyle işbirliği içinde yürütülecek ve öğrencilerin bu sektörde staj yapması sağlanacaktır. Ayrıca, programdaki üstün başarılı öğrenciler 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilecek ve mühendis olarak mezun olabileceklerdir. Alternatif enerji, tüm dünyada hızla büyüyen bir sektördür ve emek-yoğun bu sektörde işgücü ihtiyacının artarak büyümesi öngörülmektedir