Dersler


IUE 100  Akademik ve Sosyal Oryantasyon

İdari Birimlerin SunumlarıAkademik Birimlerin SunumlarıÖğrenci Kulüplerinin sunumları


ING 101  İngilizce I

Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.


TRH 101  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Lozan Barış Antlaşması’ndan günümüze Türkiye Cumhuriyeti’nin geçirdiği siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri içermektedir. Atatürk ilk eve inkılaplarının anlam ve amaçlarını kapsamaktadır.


TRK 101  Türk Dili I

Bu derste, öğrencilerin yazılı araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak çeşitli yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır.


BILT 100  Bilgisayara Giriş ve Enformasyon Teknolojisi

Öğrenciler bu ders ile birlikte Microsoft Office programlarının (Word, PowerPoint ve Excel) ve çevrimiçi versiyonlarının (Google Dökümanlar, Microsoft Office Online ve Prezi) uygulamalarını ve içeriklerini kapsamaktadır.


TES 101  Temel Tesisat İşlemleri

Öğrenci, bu modül ile uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak sacları birleştirebilecektir.


TRES 101  Teknik Resim

Autocad programı temel komutları.İzdüşüm çizimler. Perspektif çizimler. Görünüş çıkarma. Kesit alma.


FZK 101  Fizik I

Statik ve dinamik sistemleri birbirinden ayırmak. Termal ve akışkan sistemler ile ilgili hesapları yapmak


MMAT 113  Matematik I

Temel sayı kavramlarının tanımlanması, sayıların örneklerle pekiştirilmesi, kümeler, eşitsizlikler, problemler, denklemler, fonksiyonlar ve trigonometri konularının öğrenilmesi


ING 102  İngilizce II

Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.


ENR 112  Ölçme Tekniği

Öğrenci; fiziksel büyüklüklerin ne ifade ettiğini bilecek, bu büyüklükleri ilgili ölçü aletleri ile ölçebilecek, hesaplayabilecek, birimleri birbirine dönüştürebilecek ve birimlerin ast ve üst katlarına çevirimlerini yapabilecektir.


ENR 114  Temel Elektrik ve Enerji Sistemleri

Öğrenci, bu modül ile uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun basit elektrik devrelerini kurabilecektir.


ENR 116  Güneş Enerjisi

Öğrenci, bu modül ile uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun güneş enerjisi montaj yerini tespit edebilecektir.


ENR 118  Boru Kaynakçılığı

Kaynak yöntemleri, kaynak öncesi ve sonrası işlemler


CAD 102  Bilgisayar Destekli Tasarım

Öğrenci, bu modül ile uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun bilgisayar destekli çizim yapabilecektir.


TRK 102  Türk Dili II

Bu derste, öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim araçlarının etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerine çalışma yapılacak, hazırlıklı konuşma türleri(panel, sempozyum, konferans vb.) tanıtılacak, öğrenci; beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


TRH 102  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


ENR 201  Güneş Enerjili Konut Isıtma Sistemleri I

Öğrenci, bu modül ile ihtiyaç ve şartlara göre kullanılması gereken güneş enerjili sistem tipini belirleyip her bileşeni seçebilecektir


ENR 203  Jeotermal Enerjinin Temelleri

Öğrenci, bu modül ile uygun ortam sağlandığında saf madde özelliklerini tablolardan okuyup hesap yapabilecektir.


ENR 205  Kontrol ve Otomasyon

Öğrenci, bu modül ile akış kontrol sistemlerini kurabilecektir


ENR 207  Tasarım Kültürü

Bu dersin içeriğini malzeme ve tasarım bilgisi oluşturmaktadır.


ENR 202  Güneş Enerjili Konut Isıtma Sistemleri II

Öğrenci, bu modül ile uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun ısıtma tesisatı devre elemanlarını seçebilecektir.


ENR 204  Jeotermal Enerji Uygulamaları

Öğrenci, bu modül ile jeotermal bina altı tesisatını kurabilir.


ENR 206  Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi

Öğrenci, bu modül ile uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak güneş pillerini sayısını belirleyebilecektir


ENR 208  Soğutma Sistem Tasarımı

Soğutma çevrimi, soğutma sistem elemanları, soğutma sistem tasarımında dikkat edilecek konular, soğutma yükü hesabı, ve soğutma sisteminin ana elemanlarının doğru bir şekilde seçimi hakkında bilgiler verilecektir.


ENR 212  Rüzgar Enerjisi İle Elektrik Üretimi

Öğrenci, bu modül ile uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak rüzgar türbinlerinin güçlerini belirleyebilecektir.


Seçmeli Dersler


ENR 121  Mesleki Gelişim Etkinlikleri I

Mesleği ile ilgili alışılageldik alanların tekrar incelenmesi ve/veya değişim ve gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan fırsatların farkındalığının yaratılması için alan çalışması yaptırmak


ENR 122  Mesleki Gelişi Etkinlikleri II


ENR 123  Mesleki Uygulamalar I


ENR 124  Mesleki Uygulamalar II


ENR 200  Üretim Sistemleri ve Yönetimi

Üretim ve üretim sistemleri. Üretim yönetimiyle ilgili yaklaşımlar. Üretim stratejisi ve verimlilik. Tesis kuruluş yeri seçimi. Tesis yerleşim düzenlemesi. Kapasite planlaması. Stok yönetimi. Üretim planlama. Tamir ve bakım planlama. İş Sağlığı ve iş güvenliği. Kalite yönetimi.


ENR 210  Enerji Biyoteknolojileri


ENR 222  Çevre Koruma


ENR 297  Proje Geliştirme

Bu ders, genel olarak proje geliştirme bilgisini, özelde ise alternatif enerji alanında proje geliştirme uygulamalarını içermektedir.


ENR 298  Proje Geliştirme II

Bu ders proje hazırlamanın yeri ve önemi, proje türleri ve proje hazırlama aşamaları, örnek bir projenin planlanması, hazırlanması, sunumu ve değerlendirilmesi, proje yönetimi konularını içerir.


MMAT 111  Mesleki Matematik

Öğrenci, küme ve sayılarla ilgili işlemleri hatasız yapabilecek ve mesleğinde uygulayabilecektir. Kümelerle ilgili temel işlemleri hatasız yapabilecek ve mesleğinde uygulayabilecektir. Sayılarla ilgili temel işlemleri hatasız yapabilecek ve mesleğinde uygulayabilecektir. Ondalık kesirlerle ile ilgili temel işlemleri hatasız yapabilecek ve mesleğinde uygulayabilecektir.


RTV 140  Temel İletişim Bilgileri

Bu dersin içeriği, iletişim kavramının tanımı amacı önemi açısından temel iletişim bilgilerini ele almaktadır.